Tranh sơn dầu bát mã phi nước đại lúc hoàng hôn - TRANH BÁT MÃ